کارگاه فنی فلزی موسوی از سال 1360 هجری شمسی فعالیت خود را در زمینه ساخت سازه های اتوماتیک و متحرک آغاز نموده است و تا کنون توانسته در راستای عدم وابستگی خارجی و نیل به استقلال صنعتی کشور و با اعتماد به متخصصین داخلی گام های گسترده و اساسی در این راستا بردارد. این مجموعه به عنوان اولین و تنها سازنده ی انواع سازه های اتوماتیک از قبیل درب های اتوماتیک خاص ، سقف های متحرک، سایبان های اتوماتیک ، بالابر های صنعتی ، صفحه گردان اتوماتیک ، رمپ برقی و ... اقدام نموده است. این کارگاه هم اکنون در فضایی به مساحت 400 متر مربع در قطب صنعتی کشور اصفهان فعال می باشد و آمادگی خود را در جهت طراحی و ساخت انواع سازه های متحرک اعلام می دارد.هدف این مجموعه توسعکارگاه فنی فلزی موسوی از سال 1360 هجری شمسی فعالیت خود را در زمینه ساخت سازه های اتوماتیک و متحرک آغاز نموده است و تا کنون توانسته در راستای عدم وابستگی خارجی و نیل به استقلال صنعتی کشور و با اعتماد به متخصصین داخلی گام های گسترده و اساسی در این راستا بردارد. این مجموعه به عنوان اولین و تنها سازنده ی انواع سازه های اتوماتیک از قبیل درب های اتوماتیک خاص ، سقف های متحرک، سایبان های اتوماتیک ، بالابر های صنعتی ، صفحه گردان اتوماتیک ، رمپ برقی و ... اقدام نموده است. این کارگاه هم اکنون در فضایی به مساحت 400 متر مربع در قطب صنعتی کشور اصفهان فعال می باشد و آمادگی خود را در جهت طراحی و ساخت انواع سازه های متحرک اعلام می دارد.هدف این مجموعه توسعه ، رشد و اشتغال زایی و توجه به توان داخلی در زمینه سازه های متحرک می باشد و امید است در آینده ای نزدیک به قله های رفیع صنعتی در این زمینه ها دست پیدا کند ه ، رشد و اشتغال زایی و توجه به توان داخلی در زمینه سازه های متحرک می باشد و امید است در آینده ای نزدیک به قله های رفیع صنعتی در این زمینه ها دست پیدا کند  

تماس با ما

آدرس: اصفهان – خیابان کهندژ – روبه روی پمپ بنزین طلوع فجر – کوچه گلخانه88 – فرعی1

شماره تماس : 03133653272 همراه : 09132169104 abolfazlmosavi1038@gmail.com ایمیل