سقف حیاط مسجد شهداء

857 بازدید

توضیحات

مساجد مهم ترين بناهاي معماري ايران پس از اسلام هستند. در دور افتاده ترين نقاط ايران مساجد مهم ترين بناها در بافت اطراف بوده که هزينه ي ساخت آن توسط مردم جمع آوري ميشود. مساجد در کشورهاي مختلف هنگام اعياد مذهبي و برپايي نماز هاي جماعت مملو از جمعيت ميشود. مهندسان اين کارگاه براي برطرف کردن اين مشکل در حياط مساجد سقف متحرک طراحي کرده اند که مشکل ظرفيت مساجد را حل مي نمايد و در زماني که هوا مناسب نيست سقف مسجد بسته شده و به راحتي نمازگزاران به عبادت و مراسمات مي پردازند.
نوع پروژه: سقف حياط مسجد
اندازه: 12m×8m
نوع پوشش: ورق پلي کربنات
محل احداث: اصفهان ـ خيبان صمديه ـ مسجدشهداي برزان 

  ویدئو سقف حیاط مسجد شهداء

  0:00 / 0:00

  تصاویر مرتبط

  جدول فنی

   

  تماس با ما

  آدرس: اصفهان – خیابان کهندژ – روبه روی پمپ بنزین طلوع فجر – کوچه گلخانه88 – فرعی1

  شماره تماس : 03133653272 همراه : 09132169104 abolfazlmosavi1038@gmail.com ایمیل