کارگاه فنی فلزی موسوی ، شرایط و ضوابط ضمانت محصول و خدمات پس از فروش را به شرح ذیل اعلام  می دارد .
دستگاههای این شرکت دارای یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش میباشد.
هزینه های تعمیرات و تعویض قطعات در دوران گارانتی بر عهده ی کارگاه و هزینه ی مربوط به تعمیرات خارج از تعهد ضمانتنامه و هزینه های ایاب و ذهاب و سرویسهای دوره ای در مدت زمان گارانتی (که بر اساس درخواست خریدار صورت می پذیرد ) به عهده ی خریدار میباشد.
خدمات پس از فروش همراه با دریافت دستمزد و هزینه های مربوطه خواهد بود.
گارانتی دستگاهها طی یک فرم ضمانتنامه دارای شماره سریال و مشخصات دستگاه به خریدار تحویل میگردد.
ضمانتنامه در شرایط زیر قابل اجرا نمیباشد.
صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت بالا، گرد و غبار شدید، نوسانات برق و حوادث طبیعی
استفاده ی نادرست از دستگاه در مواردی خارج از سازگاری و یا عمل نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه ی راهنمای دستگاه؛
دستگاههایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان کارگاه فنی فلزی موسوی تعمیر شود؛
هر نوع دستکاری و یا آسیب در برچسب گارانتی یا هولوگرام نصب شده بر روی دستگاه؛
دستگاههایی که فاقد برچسب گارانتی باشند.
 
 

تماس با ما

آدرس: اصفهان – خیابان کهندژ – روبه روی پمپ بنزین طلوع فجر – کوچه گلخانه88 – فرعی1

شماره تماس : 03133653272 همراه : 09132169104 abolfazlmosavi1038@gmail.com ایمیل