کیفیت محصولات : 
در راستای شعار مشتری مداری کارگاه فنی فلزی موسوی همواره بهترین کیفیت را برای محصولات ساخته شده خود در نظر می گیرد و جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تولید شده و برخورداری از استاندارد‌های لازم، این محصولات در کارگاه ، تحت آزمایشات و تست‌های گوناگون قرار داده می‌شود تا در زمان بهره برداری بهترین راندمان مورد نظر را داشته باشد .
 

تماس با ما

آدرس: اصفهان – خیابان کهندژ – روبه روی پمپ بنزین طلوع فجر – کوچه گلخانه88 – فرعی1

شماره تماس : 03133653272 همراه : 09132169104 abolfazlmosavi1038@gmail.com ایمیل